WLO Outplacement als u een persoonlijke aanpak waardeert

Outplacement, wat doen we voor u?

Hoe werkt dat?

De reis van het outplacement traject

WLO is uw partner wanneer u voor uw medewerker een Outplacement moet of wil regelen. Neem contact op en we bespreken zorgvuldig alle mogelijkheden, zodat u en uw medewerker op een goede manier afscheid kunnen nemen. Vaak wordt een Outplacementtraject bekostigd uit de transitievergoeding. Steeds vaker zien wij dat medewerkers bovenop de transitievergoeding een Outplacementtraject aangeboden krijgen. Het investeren in: het goed afscheid nemen van elkaar en de medewerker actief ondersteunen naar een nieuwe werkplek loont, zeker op de lange termijn. 

De reis van het outplacementtraject is een spannende reis. Er zijn verschillende redenen waarom uw werknemer niet langer werkzaam kan zijn bij de organisatie. Ontslag vanwege een reorganisatie, heroriëntatie van het bedrijfsproces, persoonlijke redenen van de medewerker, conflict of disfucntioneren,  etc. Deze redenen kunnen leiden tot het bieden van een outplacementtraject aan uw medewerker. 

Wanneer u als HR-professional weet dat u afscheid gaat nemen van uw werknemer, neem dan tijdig contact op met ons. Wij zullen dan samen met u bekijken wat de opties zijn en met welk budget we kunnen werken zodat uw medewerker goed toegerust  zijn loopbaancarrière extern vervolgt. Hoe eerder een medewerker kan beginnen met het Outplacementtraject, hoe korter de weg met spanning en onzekerheid.

contact

Een WLO Outplacement traject samengevat

Een outplacementtraject bij WLO omvat de volgende onderdelen;

  • Rouwverwerking: We besteden zorgvuldig aandacht aan de weg die geleid heeft tot Outplacement. We staan stil bij wat afscheid van deze organisatie, deze functie, de wijze waarop ...voor de medewerker betekent.  Zodat de medewerker echt klaar is voor een nieuwe frisse start.
  • Onderzoeks- en inventarisatiefase: In deze fase gaan we aan de hand van persoonlijke gesprekken en relevante tools (zoals het Talentenonderzoek methodiek Peter Monsieurs, de IXLY Loopbaanscan e.a.) onderzoeken wat de werknemer kenmerkt en onderscheidt. Verder brengen we in kaart wat de werknemer kan en wenst en welke mogelijkheden de arbeidsmarkt biedt. Dit is een intensieve periode die veel nieuwe inzichten geeft.
  • Arbeidsmarktbenadering: We helpen de medewerker bij het netwerken, schriftelijk en mondeling presenteren, het inzetten van Social Media als Linkedin. Hiervoor zetten we een professioneel tekstbureau voor in. We benaderen actief ons uitgebreide netwerk en zoeken mee naar vacatures. Dit alles om succesvol te kunnen solliciteren. 
  • Succes vieren. Het traject is pas voor ons een succes als wij het kunnen vieren met een nieuwe werkplek voor uw medewerker. 

De kosten

Bekijk wat de kosten zijn van onze Outplacementtrajecten

ons aanbod